กรุณากรอกข้อมูลเพื่อแจ้งการชำระเงิน

ชื่อ - สกุล :
อีเมล  :
เบอร์โทรศัพท์ :
Order No. :
ธนาคารที่โอนเงิน :
จำนวนเงิน  :
วันที่โอนเงิน :
เวลา :
หมายเหตุ :
แนบสลิบใบโอนเงิน  :
 
 


หจก. ทีเเอลเทรดวินด์
สํานักงานใหญ่
275 หมู่ 18 ถ.ศรีพัฒนา ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์.085-4909653 โทรสาร.044-514904
 
เว็บสำเร็จรูป
×